Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Završeni projekti

STAROST JE ZLATNO DOBA

Humanitarna organizacija „Partner“ pokrenula je projekat „Starost je zlatno doba“ koji za cilj ima resocijalizaciju starih osoba –  povratnika i nacionalnih  manjina, u širu društvenu zajednicu i pružanje podrške, a koji će trajati do kraja aprila 2014 godine.

Više o ....

_________________

 

PLAŽA "ŽELJA" PRILAGOĐENA OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Cilj ovog projekta je izgradnja kupališta koje će biti pristupačno osobama sainvaliditetom ali i drugim građanima. Realizacija projekta je podržana prvenstveno od stanovnika MZ Vrbanja.

_________________

PROCJENA I ZADOVOLJENJE POTREBA OSOBA SA INVALIDITETOM I NJIHOVIH PORODICA  

Menadžerica projekta: Vanja Čolić

Projekat treba da djeluje na podizanje svijesti o potrebi realizacije samostalnog života za osobe sa invaliditetom i ostvarivanju preduslova u društvu za ostvarenje samostalnog života, prije svega stručnih lica, osoba sa invaliditetom i javnosti.

Ciljna grupa: mladi od 16 do 30 godina i njihovi roditelji, te stručnjaci koji obavljaju procjenu i daju savjete porodici.

Vrijeme implementacije: juli 2011. do februara 2012. godine

Lokacija: Grad Banja Luka, Gradiška, Prijedor, Oštra Luka, Kozarska Dubica, Laktaši, Doboj, Kotor Varoš, Čelinac i Šamac.

Glavni cilj projekta: osnaživanje lokalnih zajednica da sagledaju stvarne potrebe osoba sa invaliditetom u njihovoj sredini da bi im omogućili kvalitetniji život, kroz uvođenje servisa podrške.

Više o...

Humanitarna organizacija „Partner“ je od 15. juna 2011. do 15. januara 2012. realizovala projekat „Procjena i zadovoljenje potreba osoba sa invaliditetom i njihovih porodica“ koji je finansiran od strane Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini i Centara za socijalni rad iz Banjaluke, Gradiške, Kozarske Dubice i Laktaša.

Cilj projekta je o snaživanje lokalnih zajednica da sagledaju stvarne potrebe osoba sa invaliditetom u njihovoj sredini da bi im omogućili kvalitetniji život, kroz uvođenje servisa podrške.

Više o...

_________________

"DIZAJNERSKA RADIONICA GRISS" 

Cilj projekta: Poboljšanje i unapređenje socijalnog statusa osoba sa teškim oblicima fizičkog invaliditeta kroz edukaciju koja omogućava ostvarenje dodatne zarade.

 Ciljna grupa: 15 osoba sa teškim oblicima invaliditeta će biti uključene u edukaciju, a nakon okončanja obuke očekujemo zapošljavanje najmanje 5 osoba sa invaliditetom.

Vrijeme implementacije: juni 2011.- oktobar 2011.

Lokacija: Banja Luka

Koordinator projekta: Bojan Đokić

U toku projekta, tri grupe od po 5 osoba sa invaliditetom proći će kroz edukacije za rad na laserskoj mašini za graviranje, upotrebu grafičkih programa Corel i Photoshop; web dizajn kroz specijalizovani program Dreamweaver i kaširanje i oslikavanje stakla i keramike.

Realizacija ovog projekta će imati značajan uticaj na resocijalizaciju i integraciju osoba sa teškim fizičkim invaliditetom, jer će im pružiti mogućnost da po završenoj edukaciji, kroz stečeno znanje budu zaposleni na poslovima u okviru radionice za graviranje i dizajn GRISS.  

Realizaciju ovog projekta je pomogla Fondacija MOZAIK iz sarajeva uz finansijsku podršku Ureda Svjetske banke u BiH i Fonda Otvoreno društvo BiH.

________________

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Implementacija projekta
„Promocija i podrška provođenju inkluzivnog obrazovanja“


U organizaciji Humanitarne organizacije "Partner"
27 i 28.09.2010. organizovan je dvodnevni seminar za 16 socijalnih radnika i 4 psihologa čija je uloga u školama značajna iz perspektive uvođenja inkluzivnog obrazovanja.

Više o ...

Humanitarna organizacija „Partner“ je 01.09.2010 godine, započela sa realizacijom projekta „Promocija i podrška provođenju inkluzivnog obrazovanja“, koji se realizuje u sklopu projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije-LOD“ kojeg finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).
Sveukupni cilj projekta je unaprijeđen proces provođenja inkluzivnog obrazovanja i uključivanje većeg broja učenika sa invaliditetom u proces inkluzivnog obrazovanja.


Više...

_________________

„PROMOCIJA I REALIZACIJA PREDUSLOVA ZA SAMOSTALAN ŽIVOT“

Saopštenje za javnost:

Realizacija projekta „Promocija i realizacija preduslova za samostalan život osoba sa invaliditetom“

Ukupna vrijednost: 46.833,00 КМ

FSU BiH: 25.000,00 КМ
CSR Gradiška: 9.700,00 КМ
CSR Prijedor: 2.800,00 КМ

Koordinator: Vanja Čolić

Projekat treba da djeluje na podizanje svijesti o potrebi realizacije samostalnog života za osobe sa invaliditetom i ostvarivanju preduslova u društvu za ostvarivanje samostalnog života. Naša organizacija ima dugogodišnje iskustvo u realizaciji ovih preduslova u Banjaluci i ovim projektom želimo da svoje iskustvo prenesemo u druge sredine koje su u našem okruženju, te na taj način utičemo na razvoj ove usluge u drugim sredinama.

Više....

_________________

LJUDSKA PRAVA I SAMOSTALAN ŽIVOT U BiH

Programi radionica:

Program radionice za mlade sa invaliditetom

Program radionice za žene sa invaliditetom

Program radionice za jačanje kapaciteta

Program radionice sa vlastima

Obrazac za interim report


_________________

 

"Nije važno ko si već o čemu maštaš"

Ulični performans "Nije važno ko si već o čemu maštaš" je performans koji izvodi 10 studenata Akademije umjetnosti Banja Luka, odsjek za glumu i režiju, u režiji Slađane Zrnić, glumice Narodnog pozorišta RS, a razvijen je u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Partner.

Saopštenje za javnost

_________________


"ZNA
čAJ  I  MOGUćNOSTI SERVISA PODRŠKE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM"

Humanitarna organizacija „Partner“ od 01.12.2009. implementira projekat „Značaj i mogućnosti servisa podrške za osobe sa invaliditetom“, koji se realizuje u sklopu projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije-LOD“ kojeg finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).
Generalni cilj projekta „Značaj i mogućnosti servisa podrške za osobe sa invaliditetom“ je izgrađene jednake mogućnosti u zajednici za osobe sa invaliditetom kroz podizanje društvene svijesti o značaju i mogućnostima poboljšanja kvaliteta života, saradnju i servise podrške.


Saopštenje za javnost

Zaključci sa okruglog stola
„Razvijanje indikatora za praćenje implementacije plana poboljšanja života za lica sa invaliditetom u Banjoj Luci 2008-2013“

Pregled i zaključci sa okruglog stola
„Predstavljanje konvencije UN o pravima lica sa invaliditetom i Strategija za unapreðenje kvaliteta života lica sa invaliditetom u RS i njena primjena na lokalnom nivou" održanog 21.04.2010.


Zaključci sa okruglog stola
„Servisi podrške – značaj usluga za osobe sa invaliditetom i lokalnu zajednicu“ održanog u Banjoj Luci 24.06.2010.

Zaključci sa okruglog stola

„Unapređenje komunikacije između zdravstvenih radnika i korisnika usluga“
održanog 15.06.2010. u Zavodu za fizikalnu medecinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka

_________________

JAČANJE SPOSOBNOSTI OMLADINE ZA UOČAVANJE KLJUČNIH PITANJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Od septembra 2008. godine HO Partner realizuje projekat „Jačanje sposobnosti omladine za uočavanje ključnih pitanja za osobe sa invaliditetom“, kojeg finansira Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport u Vladi RS.

_________________

PROMOCIJA SERVISA PERSONALNE ASISTENCIJE

Humanitarna organizacija Partner realizuje projekat „Promocija servisa personalne asistencije“, koji je finasiran od strane finske fondacije Abilis. Partneri na projektu su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Centar za socijalni rad Banjaluka.
_________________

POSJETA PROFESORA I STUDENATA IZ KANADE

Humanitarna organizacija „Partner“ iz Banjaluke je u toku maja organizovala posjetu sa Univerziteta u Halifaksu za profesore i studente Univerzitetu u Banjaluci i Visokoj školi u Prijedoru.
_________________

POSJETA CENRRU ZA DJECU I OMLADINU SA FIZIČKIM INVALIDITETOM "GAUDEAMUS" SLOVAČKA
_________________

PREVENCIJA MASOVNIH NEZARAZNIH BOLESTI KOD MLADIH STAROSNE DOBI OD 14 - 18 GODINA

Projekat finansijski podržali:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS.

Period realizacije: 01.01. do 31.08.2007.

_________________

POKRETANJE USLUGA LASERSKOG GRAVIRANJA SA CILJEM FORMIRANJA PREDUZEĆA

DONATOR: Beskamatni kredit Jevrejska opstina Banjaluka

Cilj projekta: Osposobiti četiri osobe sa invaliditetom za izradu pečata i lasersko graviranje, koji će svojim radom obezbjediti sredstva iz kojih ćemo moći finansirati naše razvojne pravce.
_________________

VODIĆ ZA INVALIDE

Ovim projektom smo obilježili na kojim mjestima je pristupačno ili arhitetonski riješen  pistup javnim objektima i prelazi preko javnih puteva.
_________________

PROMOCIJA SERVISA ZA PERSONALNU ASISTENCIJU

OSNOVNE INFORMACIJE O AKCIJI

Ho Partner na teritioriji grada Prijedora početkom iduće godine počinje sa radom razvojnog savjetovališta za djecu i omladinu, te osoba sa invaliditetom. Također, organizuje, u okviru Servisa za personalnu asistenciju, prevoz za pet osoba sa onesposobljenjem do škole, ljekara, posla i sl. Finansiranje ovih projekata je izvršilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Podrškom fondacije Mozaik želimo da izvršimo u okviru navedenih aktivnosti i organizaciju dva okrugla stola u našem grdau kojima bi približili funkciju i organizovanje servisa za personalnu asistenciju samim korisnicima, roditeljima klijenta i svim zvaničnim instituacijama u kojima naši korisnici realizuju svoja prava, kao i predstavnicma republickih institucija relevantnih za naše korisnike
.
_________________

POLOŽAJ ŽENA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI


Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa mnogim preprekama u borbi za ostvarivanje svojih prava. Iako su i žene i muškarci subjekti diskriminacije po osnovu svoje invalidnosti, žene sa invaliditetom su i više od toga jer je diskriminacija dvostruka: po osnovu pola i po osnovu invalidnosti. Iako se žene sa invaliditetom dvostruko diskriminisane na svim poljima, ipak je ta diskriminacija najizraženija kada je zapošljavanje u pitanju. Prema zvaničnim podacima Zavoda za zapošljavanje u Banjoj Luci je nezaposleno 1642 osobe sa invaliditetom, od čega više od 50% čine žene.
_________________

KAMPANJA ZA TUĐU NJEGU I POMOĆ U REPUBLICI SRPSKOJ ZA TEŠKE INVALIDE

Ciljana populacija i broj krajnjih korisnika koji će imati korist od predložene aktivnosti 6000 invalida koji su do 2002. godine primali tuđu njegu i pomoć, a od tada je ukinuta.

Očekivani rezultati: Izmjena zakonske regulative u korist korisnika tuđe njege i pomoći u novom Zakonu o socijalnoj zaštiti koji je sada u izradi.
_________________

PILOT PROJEKAT ZA RAZVOJ DNEVNOG BORAVKA ZA DJECU SA HENDIKEPOM KOJA SE ŠKOLUJU U ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJUCilj projekta je organizovati dnevni boravak za djecu sa invaliditetom koja su iz Banjaluke, a rehabilituju se i školuju u Zavodu dr. Miroslav Zotović (Zavod). Smatramo da se mogu iskoristiti kapaciteti ovog Zavoda da se organizuje dnevni boravak, jer se radi o kategoriji djece koja imaju teški tjelesni hendikep i kombinovane smetnje i moraju biti pod kontrolom fizijatra u djetinjstvu. Dnevni boravak će poslužiti i djeci koja privremeno moraju na vježbe, a roditelji su im zaposleni. Uporedo se radilo na edukaciji roditelja za samozastupanje.
_________________

KAMPANJA "PORODICA BEZ NASILJA"

U cilju podrške kampanji „Porodica bez nasilja“ koju realizuje Gender centar Vlade RS, ali i cijeneći rad Dijane Tepšić i grupe SLUM preporučujemo da pročitate slijedeći tekst kao i da poslušate pjesmu „Nisam sama“, koja je snimnjena za potrebe kampanje.
Nadamo se da će i ovaj naš mali doprinos uticati na svijest društva u kome živimo i da „nasilje u porodici“ neće biti nerješivi problem unutar porodice, već da ćemo zajedno učiniti da se o njemu govori a samim tim i radi na njegovom rješavanju.

_________________

Više...

 

 

 

 

 

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka