Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Projekti za koje smo zainteresovani

 

 

EKONOMSKA NEZAVISNOST I SAMOSTALAN ŽIVOT OSOBA SA INVALIDITETOM

_____________


EDUKACIJA OSOBLJA U ZDRAVSTVENOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE I PODIZANJE SVIJESTI O KORISNICIMA KOLICA I NJIHOVOM SAMOSTALNOM ŽIVOTU

_____________

REPARACIJA ORTOPEDSKIH POMAGALA

_____________

OTVARANJE ZAŠTITNE RADIONICE ZA ZAPOŠLJAVANJE
I RADNU OKUPACIJU TEŽIH INVALIDA

Projekat se bazira na izradi umjetničkih predmeta, kopiranju, uslugama kucanja, web dizajna i dizajna. Ne postoji zakonska regulative koja podržava ovaj vid rada jer nema instrukcija kako registrovati Zaštitinu radionicu, ne postoje odgovarajuća poreska oslobađanja. Projekat je u pripremi sa partnerima: organizacijama osoba sa invaliditetom i gradskim vlastima.

Potrebna oprema i repromaterijalu vrijednosti 60 000,00 KM
_____________

JAČANJE SVJESTI O MOGUĆNOSTIMA SAMOSTALNOG ŽIVOTA OSOBA SA INVALIDITETOM I PRIHVATANJE INVALIDNOSTI

Osposobiti trideset korisnika za upravljanje uslugama personalne asistencije i ojačati ih da koriste svoje preostale resurse i žive aktivno samostalno.

Uključivanjem u socijalne aktivnosti razmijeniti iskustva koja osobe sa invaliditetom mogu dobiti samo od kolega koji imaju iste ili slične probleme, realizovati svojih prava za koja do sada nisu korisnici znali. Kroz individualnu psiho socijalnu podrška osnažiti korisnike za savladavanje svakodnevnih problema.

Vrijeme implementacije devet mjeseci.
Lokacija: Banjaluka.
Buddžet 15000,00 KM.
_____________

EKONOMSKA NEZAVISNOST ŽENE NA SELU

Ekonomsko jačanje 15 nezaposlenih žena i otvaranje mogućnosti za dalji razvoj uzgoja peradi u Oštroj luci i ekonomskom osnaživanju žena.

Uzgoj ljekovitog bilja i priprema za preradu.

Farme pilića i klaonica sa pakovanjem 40000,00 KM.

 

 

 

 

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka