Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Aktivni projekti

 

LJUDSKA PRAVA I SAMOSTALAN ŽIVOT U BiH

U periodu od 24. do 26. oktobra 2014. godine, u hotelu „Terme“, Ilidža, Sarajevo, održan je trening za potencijalne lidere u pokretu osoba sa invaliditetom u BiH. Trening je organizovan od strane Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla u partnerstvu sa HO „Partner“ Banja Luka, a u okviru zajedničkog projekta „Ljudska prava i samostalni život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ koji ove dvije organizacije provode zajedno sa Centrom za nezavisni život osoba sa invaliditetom „Threshold“, Helsinki iz Finske. Prvi dan treninga predavači su bile gospođica Vanja Čolić, PR Ministarstva prosvjete i kulture RS-a i gospođica Vanja Stevanović, diplomirani novinar, dopisnica „Dnevnog avaza“ koja je i sama članica HO "Partner".
Teme treninga o kojima su učesnici mogli više da saznaju bile su: PR/odnosi s javnošću; definisanje grupe kojoj se obraćamo kao i poruke koju želimo da pošaljemo; uloga medija u radu nevladinih organizacija i organizacija osoba sa invaliditetom; pisani i elektronski mediji – prednosti i mane; vijest i u sklopu rada po grupama priprema vijesti na različite teme; osmišljavanje dobre medijske kampanje i simulacija press konferencije na kojoj će kampanja biti predstavljena. Drugi dan treninga predavači su bili gospođa Olivera Mastikosa, Humanitarna organizacija „Partner“ Banja Luka, gospodin Suvad Zahirović, Informativni centar „Lotos“ Tuzla i gospodin Fikret Zuko, Savez slijepih Kantona Sarajevo.
Teme o kojima se razgovaralo bile su: motivacija za aktivnost u radu organizacija osoba sa invaliditetom i rad sa članovima. Treningu je prisustvovalo 30-tak učesnika potencijalnih lidera u pokretu osoba sa invaliditetom iz čitave Bosne i Hercegovine.

sarajevo sarajevo1
   

..................................

U toku 2013. godine sve aktivnosti smo izvodili sa ciljem da se maksimalno uključe mladi lideri koji su prolazili obuku za mlade lidere, te da u narednoj fazi stiču praktična znanja. Zato smo ih angažovali kao uvodničare i organizatore aktivnosti. Osoblje projekta im je pružalo podršku da realizuju ideje koje su zamisilili i da nakon aktivnosti analiziraju gdje su napravili greške, a gdje su bili uspješni tj. kako da izbjegnu greške prilikom rada. Teme radionica za mlade i žene sa invaliditetom smo kooridnirali sa temama koje smo imali na zajedničkim Forumima. Više o ovim aktivnostima vidite Ovdje

U 2010. godini su nastavljene aktivnosti na projektu Ljudska prava i samostalan život u Bosni i Hercegovini (BiH).
U okviru projekta smo održali do sada dvije radionice za žene sa invaliditetom na temu UN Konvencije i njene primjene i rada mreža organozacija. Trener na radionicama je Tanja Milinković iz Organizacije žena sa invaliditetom „Impuls“. Do kraja godine planiramo organizovati još jednu radionicu i izložbu radova žena sa invaliditetom.
Drugi dio projekta se odnosi na rad sa mladima sa invaliditetom i održali smo dvije radionice:
• na temu Organizovanje kampanje i
• na temu učešća mladih u promjenama za osobe sa invaliditetom na kojoj su nam bili gosti iz Treshold organizacije iz Finske i Lotos Tuzla.
Mladi imaju potrebu da još se edukuju kako organizovati kampanje a prvu aktivnost planiraju održati povodom učešća mladih u sportu.
U okviru jačanja kapaciteta organizacija imali smo dvije radionice na kojima su nam gosti bili iz udruženja za pomoć licima sa problemima u mentalnom zdravlju Zajedno, Organizacija omladine sa invaliditetom Infopart i Savez organizacija osoba sa invaliditetom BISER.
Održali smo dva Foruma organizacija osoba sa invaliditetom u BiH u tesliću i Sarajevu.
U promociji samostalnog života prema vlastima organizovali smo predstavljanje Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2010–2015 Ministarstvima, Institucijama i organizacijama osoba sa invaliditetom.

Tri glavna područja aktivnosti tokom prve godine realizacije projekta:

1. Ljudska prava i promocija Konvencije UN-a
a) Izdavanje ove Konvencije na lokalnom jeziku s komentarima različitih     članaka Konvencije,
2. Podrška razvoju dva nezavisna Centra za samostalan život u     Tuzli i Banjoj Luci
a) Seminar: Kako rade centri i mogućnosti za razvoj u Bosni i     Hercegovini.
3. Program izgradnje kapaciteta
    - Početne procjene će biti realizovane tokom 3 mjeseca počevši od         maja;
    - Upitnik napravljen i distribuiran OSI;
_________________

U Sarajevu, u hotelu Holiwood, 29.10.i 30.10.2009. održan je

SEMINAR
„UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom - izazovi i mogućnosti primjene u Bosni i Hercegovini“


Seminar je bio prilika da predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i druge osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini dobiju informacije o generalnom značenju UN. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, značenju potpisivanja Konvencije od strane Bosne i Hercegovine za osobe sa invaliditetom i daljnjim koracima ka ratifikaciji Konvencije i mogućnosti primjene Konvencije kao instrumenta u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom.
_________________

U Banjoj Luci, u Zgradi Vlade RS, 10.12.2009. godine sa početkom u 12,30 časova,održan je

OKRUGLI STO

Povodom obilježavanja dana ljudskih prava 10.12. i Meðunarodnog dana osoba sa invaliditetom, a u okviru projekta "Ljudska prava i samostalan život u BiH", koji implementiraju HO "Partner" u Banjaluci, IC "Lotos" iz Tuzle i Centar za samostalan život "Treshold" iz Finske, promoviše se UN Konvencija i samostalan život osoba sa invaliditetom kao vrijednosti bazirane na ljudskim pravima.


Više...

Projekat „ Ljudska prava i samostalan život u BiH“  

PREDMET: Istraživanje „Društvene determinante kvaliteta života žena sa invaliditetom“

U sklopu projekta „Ljudska prava i samostalan život u BiH“, koga finansira Ministarstvo vanjskih poslova Finske, a zajednički implementiraju Humanitarna Organizacija „Partner“ iz Banja Luke, Informacioni Centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Tuzle i Organizacija „Treshold“ iz Helsinkija, sprovodi se istraživanje „Društvene determinante kvaliteta života žena sa invaliditetom“.

Cilj istraživanja je utvrditi koje društvene determinante i na koj način utiču na kvalitet života žena sa invaliditetom, te utvrditi uticaj korištewa servisa personalne asistencije na kvalitet života žena sa invaliditetom u Republici Srpskoj.

Ukoliko ste, kao žena sa invaliditetom, zainteresovani za učešće u istraživanju, molimo Vas da upitnik preuzmete ovde i, po ispunjavanju, pošaljete na mail adresu: bojan@ho-partner.rs.sr. Svi upitnici će biti anonimni.

Unapred hvala.

Humanitarna organizacija “Partner”

 

 

 

 

 

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka