Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Partneri

 

 

Kroz proteklih deset godina rada Humanitarna organizacija "Partner" ostvarila je dobru saradnju sa mnogim organizacijama, sa kojima na obostranu radost i danas sarađuje.


To su slijedeće institucije i organizacije:

— URBANISTIČKI ZAVOD RS

— GENDER CENTAR VLADE REPUBLIKE SRPSKE

— CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BANJA LUKA

— CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PRIJEDOR

— CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, Gradiška

— ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR MIROSLAV ZOTOVIĆ

— UDRUŽENJE ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM LICIMA (UMNRL)

— OSNOVNA ŠKOLA BORISAV STANKOVIĆ BANJA LUKA

— UDRUŽENJE DISTROFIČARA BANJA LUKA

— UDRUŽENJE OMLADINE SA INVALIDITETOM "INFOPART"

— UDRUŽENJE AMPUTIRACA "UDAS"

— CCI (Centri Civilnih Inicijativa)

— OKC (Omladinski komunikativni centar)

— UDRUŽENJE ŽENA SA INVALIDITETOM“Impuls” Bijeljina

— UDRUŽENJE DISTROFIČARA Doboj

— INFORMATIVNI CENTAR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM „LOTOS“ Tuzla

— NEZAVISNI BIRO ZA HUMANITARNA PITANJA


— UDRUŽENJE DISTROFI
ČARA DOBOJ

— CENTAR ZA KREATIVNI RAD OSOBA SA INVALIDITETOM "BiosPLUS" Derventa,

— UDRUŽENJE OSOBA SA INVALIDITETOM "Svetionik", Vlasenica,

— SAVEZ ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM "BISER",

— UDRUŽENJE FONTANA Banjaluka

USPON Sarajevo - edukacija osoba sa invaliditetom

_________________

MEMORAMDUMI O SARADNJI

Centar za socijalni rad Banja Luka
Centar za socijalni rad Gradiška
IC Lotos Tuzla
Klub liječenih alkoholičara
Portal zdravstva i obrazovanja u KME u BiH
Uspon

_________________

ZAHVALNICE Humanitarnoj organizaciji "PARTNER"

 

 

 

 

 

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka