Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Vijesti

 

Humanitarna organizacija „Partner“ uz podršku TACSO projekta u Bosni i Hercegovini Inicijativama mreža, koalicija, saveza i platformi civilnog društva,

je organizovala Prvu konferenciju žena sa invaliditetom „Žene sa invaliditetom u globalnom ženskom pokretu u Bosni i Hercegovini“, 06.03.2015. godine, u Banjoj Luci.
Žene sa invaliditetom su u toku 2013. i 2014. godine održale dva Foruma na nivou BiH i na oba su konstatovale da se u odnosu na druge organizacije žena, udruženja žena sa invaliditetom još uvijek ne prihvataju dovoljno i ne uvažavaju kao ravnopravne i uglavnom ih tretiraju kao korisnice usluga udruženja žena. Stav koji i nesvjesno izražavaju druge organizacije žena je više milosrdan nego baziran na ljudskim pravima. Da bi to promjenili trebamo ostvariti bolje kontakte sa tim udruženjima, pa smo iz tog razloga organizovali ovu konferenciju.
Svrha konferencije je: 
1) da ukaže na pitanja dvostruke diskriminacije žena sa invaliditetom prema gender pripadnosti i invaliditetu i 
2) da podstakne dijalog i saradnju između ključnih aktera promjena: Mreže žena sa invaliditetom, Ženske mreže BiH, drugih ženskih organizacija, odgovornih institucija, Gender centara i istaknutih aktivistkinja.
Prva konferencija žena sa invaliditetom u BiH ima za cilj jačanje dijaloga i saradnje između:
• Mreže žena sa invaliditetom i drugih ženskih organizacija u BiH, kako bi to zapravo bio jedan snažan pokret koji se zalaže za prava SVIH žena i koji u svojim redovima imati aktivistkinje iz svih grupa.
• Mreže žana sa invaliditetom kao dijela opšteg pokreta žena u BiH i Gender centara RS i Federacije BiH kao institucija koje su ispred Vlada entiteta zadužene za pitanja rodne ravnopravnosti.
• Mreže žena sa invaliditetom i drugih relevantnih institucija koje utiču na donošenje i provođenje politika koje utiču i uređuju živote žena sa invaliditetom.

Očekivani rezultati konferencije su:
• Osnažene žene sa invaliditetom koje razumiju značaj samozastupanja.
• Žene sa invaliditetom prepoznate kao značajna snaga budućih aktivistkinja ženskog pokreta u BiH.
• Institucije sistema prepoznaju i uvažavaju žene sa invaliditetom kao specifičnu grupu ranjivu po osnovu invalidnosti i rodne pripadnosti.
• Problemi žena sa invaliditetom prepoznati od strane institucija Gender centara.
Učesnice konferencije bile su žene sa invaliditetom iz BiH, predstavnice organizacija za ženska ljudska prava i institucije BiH i njenih entiteta.

konferencija zena konfer zena

 

-----------------------------------

Humanitarna organizacija "Partner" je organizovala drugu ovogodišnju radionicu za mlade sa invaliditetom, čije tema je bila "Socijalna politika".
Predavači na radionici su bili mrTanja Mandić Đokić  i Saša Zrnić Kević, dok je facilitator bila mr Mastikosa Olivera.
Radionica, koja je održana u Socijalno edukativnom centru u Banjoj Luci, je realizovana u okviru projekta "Ljudska prava i samostalno življenje u BiH" kojeg HO "Partner" realizuje u partnerstvu sa IC "Lotos" iz Tuzle i Organizacijom "Treshold" iz Helsinkija.

izlaganje skup
skup1 učesnici

 

-----------------------------------

U periodu od 24. do 26. oktobra 2014. godine, u hotelu „Terme“, Ilidža, Sarajevo, održan je trening za potencijalne lidere u pokretu osoba sa invaliditetom u BiH. Trening je organizovan od strane Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla u partnerstvu sa HO „Partner“ Banja Luka, a u okviru zajedničkog projekta „Ljudska prava i samostalni život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ koji ove dvije organizacije provode zajedno sa Centrom za nezavisni život osoba sa invaliditetom „Threshold“, Helsinki iz Finske. Prvi dan treninga predavači su bile gospođica Vanja Čolić, PR Ministarstva prosvjete i kulture RS-a i gospođica Vanja Stevanović, diplomirani novinar, dopisnica „Dnevnog avaza“ koja je i sama članica HO "Partner".
Teme treninga o kojima su učesnici mogli više da saznaju bile su: PR/odnosi s javnošću; definisanje grupe kojoj se obraćamo kao i poruke koju želimo da pošaljemo; uloga medija u radu nevladinih organizacija i organizacija osoba sa invaliditetom; pisani i elektronski mediji – prednosti i mane; vijest i u sklopu rada po grupama priprema vijesti na različite teme; osmišljavanje dobre medijske kampanje i simulacija press konferencije na kojoj će kampanja biti predstavljena. Drugi dan treninga predavači su bili gospođa Olivera Mastikosa, Humanitarna organizacija „Partner“ Banja Luka, gospodin Suvad Zahirović, Informativni centar „Lotos“ Tuzla i gospodin Fikret Zuko, Savez slijepih Kantona Sarajevo.
Teme o kojima se razgovaralo bile su: motivacija za aktivnost u radu organizacija osoba sa invaliditetom i rad sa članovima. Treningu je prisustvovalo 30-tak učesnika potencijalnih lidera u pokretu osoba sa invaliditetom iz čitave Bosne i Hercegovine.

sarajevo sarajevo1
   

 

-----------------------------------

 

ministarstvo
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dodjeljuje i 16 stipendija studentima sa invaliditetom.

Konkurs i prijavni obrazac možete naći na portalu Vlade Republike Srpske - na stranici Ministarstva prosvjete i kulture (www.vladars.net).

Konkurs je otvoren do 28. novembra 2014. godine.

 

-----------------------------------

Održan Četvrti festival o osobama sa invalidtetom
FILMOVI O ŽENAMA SA INVALIDITETOM

Četvrti filmski festival o osobama sa invaliditetom je održan 19.09.2014. godine u banjalučkom Domu omladine.
„Festival je kao i prethodnih godina bio revijalnog karaktera, jer nam je prvenstveni cilј bio da putem filma kao medija utičemo na podizanje svijesti javnosti o osobama sa invaliditetom kao ravnopravnim članovima našeg društva, koje zaslužuju veću podršku“, rekao je Ognjen Ranisavić, direktor Festivala.
Festival pored umjetničkih sadržaja želi da prikaže svakodnevna iskustva osoba sa invaliditetom koristeći afirmativan pristup a ne pristup sa sažalјenjem, njihove lične probleme, nadanja, očekivanja, odnos porodice i okoline prema njima, socijalni i ekonomski status u kome se nalaze kao marginalna grupa. 
Kroz filmsku umjetnost su promovisana lјudska prava osoba sa invaliditetom sa aspekta Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom koju je i BiH potpisala i ratifikovala.
Tema ovogodišnjeg festivala je je bila samostalan život osoba sa invaliditetom sa posebnim osvrtom na žene sa invaliditetom. Od deset filmova koji su prikazani na Festivalu, njih pet predstavlјaju žene sa invaliditetom iz različitih uglova i pozicija.
Specijalni gost Četvrtog filmskog festivala je bio glumac, scenarista, reditelј i muzičar Nikola Pejaković.
Prateća aktivnost Četvrtog filmskog festivala o osobama sa invaliditetom bila je izložba slika umjetnica sa invaliditetom Jovane Džever i Bilјane Nedić, a samu organizaciju festivala su podržali Ministarstvo prosvjete kulture RS i organizacija „Kynnysry“ iz Finske.
Posjetioci Festivala su bili predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta, Gradske uprave grada Banjaluka, banjalučkog Centra za socijalni rad, učenici Ekonomske škole, pacijenti i zaposleni iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“, te organizacija osoba sa invaliditetom iz Banjaluke, Tuzle i Livna.

f01 f02
f03 f04
f05 f06


-----------------------------------


Analiza primjene Politike u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini

Humanitarna organizacija „Partner”  je provela istraživanje pod nazivom „Primjena Politike u oblasti invalidnosti u BiH – analiza i preporuke“, podržano od strane Centra za razvoj nevladinih organizacija i  Balkan Civil society development network. 
Projektni  tim je izradio analizu i preporuke koje se odnose na primjenu Politike u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini. Politika u oblasti invalidnosti je usvojena 8. maja 2008. godine, od strane Vijeća ministara BiH (Sl. glasnik BiH br. 76/08 od 22.09.2008.), a u međuvremenu nije vršeno mjerenje njenog uticaja na promjene koje se dešavaju u našoj sredini.
Istraživanje se fokusiralo na slijedeće oblasti: zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje, socijalna zaštita, porodica i organizacije osoba sa invaliditetom.

Kompletnu analizu sa upitnicima koji su korišteni kao instrument analize, možete preuzeti    OVDJE

prezentacija prezentacija
prezentacija

Prezentaciju Analize primjene „Politike u oblasti invalidnosti BiH 2008-2013” Humanitarna organizacija „Partner” je  organizovala 02.04.2014. u prostorijama Socijalno edukativnog centra u Banjaluci.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici ministarstava Vlade RS (zdravlje i socijalna zaštita, prosvjeta i kultura, porodica, omladina i sport), predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i mediji.
Nakon prezentacije razvila se diskusija, u toku koje je komentar dao i pomoćnik ministar zdravlja i socijalne zaštite dr Ljubo Lepir da se u narednom periodu planira revizija Startegije za unapređenje društvenog položaja osoba sa invaliditetom RS 2010.-2015. i da će uključiti rezultate istraživanja kao jedan od polaznih dokumenata o postignutom napretku.

Informacija o urađenoj analizi i postignutim rezultatima je objavljena na Radio televiziji Republike Srpske u popodnevnom programu, novinama i radiju. Prezentaciji je posvećena  emisija „U fokusu” takođe na RTRS-u, koja je emitovana 16.04.2014. i u kojoj su gostovale sve četiri istraživačice.

 

----------------------------------

TREĆI FILMSKI FESTIVAL O OSOBAMA SA INVALIDITETOM

 

BANJA LUKA – Humanitarna organizacija „Partner“ je 19.09.2013. u banjalučkom Domu omladine organizovala Treći filmski festival o osobama sa invaliditetom.

Festival o osobama sa invaliditetom revijalnog je karaktera, i iz godine u godinu polako postaje prepoznatljiv kulturni događaj, kako u zemlji, tako i u regionu, sa konstantnim porastom broja učesnika i samog kvaliteta sadržaja. Prateća aktivnost ovogodišnjeg Festivala je bila izložba slika umjetnika sa i bez invaliditeta članova Organizacije amputiraca „UDAS“.

Na Festivalu je prikazano 12 filmova čija se tematika odnosi na svakodnevni život i probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Cilj festivala je da se prikaže svakodnevnica osoba sa invaliditetom i skrene pažnja javnosti na njihov društveni položaj.

Prikazani filmovi su motivacionog i afirmativnog karaktera, naročito za ljude bez invaliditeta, jer oni donose priče o ljudima koji su, i pored invaliditeta, odlučili živjeti punim plućima i raditi na poboljšanju statusa osoba sa invaliditetom. Treba istaći da filmovi nemaju namjeru izazvati sažaljenje kod gledalaca, bili oni sa invaliditetom ili ne, nego upravo suprotno - da se pokaže i dokaže kako je njihov život zapravo identičan kao i život svakog drugog čovjeka, te da oni imaju iste mogućnosti u smislu društvenog položaja kao i svi ostali.

Od velikog je značaja da kompletna društvena zajednica da sve od sebe da svim svojim članovima omogući život dostojan čovjeka. Ono na šta želimo uticati i kroz organizovanje Festivala i njegovih pratećih aktivnosti, jeste da se prava osoba sa invaliditetom u punom svom obimu počnu poštovati kroz primjenu Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, kao i drugih pravnih akata koji se odnose na osobe sa invaliditetom, ali još uvijek niju našli svoj put do primjene u realnim životnim situacijama.

Na Festivalu, pored prisustva predstavnika Administrativne službe Grada Banja Luka, predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom iz Banjaluke, Tuzle, Doboja i Milića, posebno je značajno istaći i prisustvo ministra prosvjete i kulture u Vladi RS g-dina Gorana Mutabdžije. On je u obraćanju prilikom otvaranja Festivala istakao da je neophodna stalna pomoć institucija za uključivanje osoba sa invaliditetom u savremene tokove društva. Ministar je izrazio zadovoljstvo zbog održavanja kulturnih manifestacija koje podstiču umjetnički izraz osoba sa invaliditetom, ali i podsjetio na važnost afirmacije vrijednosti rada i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom u društvu, koje još nedovoljno prepoznaje njihove probleme.

Treći filmski festival osoba sa invaliditetom je Humanitarna organizacija „Partner“ organizovala samostalno zbog čega je njegov uspjeh još značajniji.

Otvaranje festivala - obraćanje ministra prosvjete
i kulture
Posjetioci festivala
 
Izložba slika
članova UDAS-a

----------------------------------

Humanitarna organizacija „Partner“

Srđe Zlopogleđe 55

78 000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

Tel/fax: +387 (0)51 250 731

E-mail: partner@teol.net

www.ho-partner.rs.sr

 

USVOJEN NOVI ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Na 17. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 04.04.2012. usvojen je novi Zakon o socijalnoj zaštiti, čiji je prijedlog utvrdila Vlada RS na 56. Sjednici održanoj 08.03.2012 godine.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS organizovalo je javne rasprave u 6 regija, na kojim su bili obuhvaćene sve opštine i svi relevantni subjekti zainteresovani za ovaj Zakon. Organizacije lica sa invaliditetom su aktivno učestvovali u svim regijama i dale podršku donošenju novog Zakona o socijalnoj zaštiti.

U javnim raspravama učestvovali su i predstavnici drugih ministarstava i javnih institucija, lica sa invaliditetom, predstavnici saveza udruženja koji imaju status od javnog interesa i predstavnici udruženja lica sa invaliditetom, predstavnici nevladinih organizacija, uslužnih djelatnosti i privatnog sektora.

Novim Zakonom o socijalnoj zaštiti usklađeni su stavovi lica sa invaliditetom i institucija vlasti na osnovu inkluzivnih Standardnih pravila Ujedinjenih nacija za izjednačavanje mogućnosti lica sa invaliditetom, Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom, Politike u oblasti invalidnosti BiH i Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2010-2015.

Novim Zakonom o socijalnoj zaštiti uvodi se funkcionalna procjena lica sa invaliditetom koji se nalaze u sistemu socijalne zaštite, a koja je bazirana na socijalnom modelu. Planiran je razvoj mješovitog sistema socijalne zaštite kroz razvoj proširenih prava koja su sistem podrške u svakodnevnom životu svim licima sa invaliditetom.

Kao osnovna prava uvode se pravo na dnevno zbirnjavanje i pravo na savjetovanje.

Dosadašnje Komisije za razvrstavanje lica sa smetnjama konceptualno se mjenjaju na osnovu socijalnog modela i sistemski se uvodi procjena potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju što predstavlja jedan od većih iskoraka u sistemu socijalne zaštite.

Dodatak za pomoć i njegu drugog lica obračunava se u 2 grupe:

Prva grupa korisnika koji se nalaze u stanju cjelodnevne potrebe za pomoći i njegom drugog lica ostvariće 20 % od osnovice koju čine prosječna neto plata u RS ostvarena u prethodnoj godini, druga grupa koja se nalazi u stanju djelimične potrebe za pomoći i njegom drugog lica ostvariće 10% od osnovice koju čine prosječna neto plata u RS ostvarena u prethodnoj godini

Novi Zakon donosi i:

- preciznije i jasnije definisanje oblasti socijalne zaštite, životne potrebe lica u stanju socijalne potrebe;

- preciznije definisani korisnici socijalne zaštite, prava iz socijalne zaštite, stvaranje povoljnijih uslova za pomoć u savladavanju socijalnih i drugih teškoća;

- Novina - vaninstitucionalno zbrinjavanje i prednost pružanju usluga socijalne zaštite nasuprot isključivim materijalnim davanjima;

- Novi korisnici: žrtve nasilja i žrtve trgovine.

- Proširena prava: personalna asistencija za lica sa invaliditetom, stanovanje uz podršku, zaštićeno stanovanje, pomoć u zbrinjavanju punoljetnih lica nakon napuštanja ustanova ili hraniteljskih porodica, jednokratne pomoći u naturi, usluge javne kuhinje, pomoć za školovanje djece iz socijalno ugroženih porodica, pomoć u vaspitanju i obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju, subvencionisanje komunalnih troškova siromašnim porodicama, pomoć u stambenom zbrinjavanju siromašnih porodica, troškovi sahrane korisnika prava iz ovog zakona, usluge SOS telefona, kao i druga prava i usluge prema potrebama jedinica lokalne samouprave.

- Hraniteljske porodice (vaninstitucionalno zbrinjavanje)

  • Propisano pravo diže na viši nivo smještaj i zbrinjavanje lica maloljetnih i punoljetnih; propisano je ko se može baviti hraniteljstvom i koliko se lica može smjestiti u hraniteljsku porodicu
  • Savjetovanje je novo pravo i predstavlja stručnu pomoć pojedincu, članovima porodice ili porodici u cjelini. Predstavlja sistemsku i programiranu stručnu pomoć
  • Nove ustanove socijalne zaštite:
  • Zavod za socijalnu zaštitu, stručna institucija, čiji je zadatak razvoj i unapređenje sistema socijalne zaštite i obavljanje istraživačkih i stručnih poslova
  • Centar za specijalističke socijalne usluge
  • Centar za pomoć u kući
  • Centar za socijalnu rehabilitciju lica sa invaliditetom
  • Centar za vaspitanje djece i omladine
  • Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju
  • Savjetovališta

Finansiranje iz javnih prihoda:

- budžet Republike Srpske - 50% za sufinasiranje prava za novčanu pomoć, 50% za sufinasiranje prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, finasiranje prava na izjednačavanje mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, sufinasiranje troškova smještaja korisnika smještenih od strane centra u ustanovu čiji je osnivač Vlada, finasiranje izgradnje, adaptacije, sanacije, opremanja i sufinasiranje nabavke goriva za ustanove

- budžet jedinica lokalne samouprave - 50% za sufinasiranje prava za novčanu pomoć, 50% za sufinasiranje prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, finasiranje prava na smještaj u ustanovu i zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, finasiranje prava na dnevno zbrinjavanje, prava na pomoć u kući, finasiranje jednokratne novčane pomoći, proširenih prava, rad centara za socijalni rad, te podsticajne i razvojne programe.

 

 

 

Humanitarna organizacija "Partner" iz Banjaluke,

Raspisuje:

JAVNI POZIV
Za obuku osoba sa invaliditetom za pružanje pravne pomoći

Koja će se održati od 28.11.2011 do 28.12.2011. u dva ciklusa po četiri dana.

Javni poziv možete pogledati i preuzeti u cijelosti:   Ovdje

 
Humanitarna organizacija povodom 10 godina uspješnog rada i postojanja 12. maja je organizovala u Domu omladine

EKSPERIMENTALNI FILMSKI FESTIVAL

Više o...

 


     U organizaciji Humanitarne organizacije "Partner"
27 i 28.09.2010. organizovan je dvodnevni seminar za 16 socijalnih radnika i 4 psihologa čija je uloga u školama značajna iz perspektive uvođenja inkluzivnog obrazovanja.
    Prvog dana seminara, predavači su kroz teorijski i praktični program učesnicima omogućili upoznavanje sa konceptom socijalnog rada u školi uopšte, upoznavanjem sa pristupima invalidnosti, pojmom izjednačavanja mogućnosti, pojmom i značenjem inkluzivnog obrazovanja. Drugog dana seminara učesnici su učili razlikovati invalidnosti i izrađivati plan za uključivanje na osnovuprijedloga komisije za razvrstavanje.
   Predavači na ovom seminaru bili su: Ljubinka Dragojević-šef odsjeka za obrazovanje u Administrativnoj službi grada Banja Luka, Mr. Olivera Mastikosa-CSR, Stojanka Dekić; socijalni radnik-CSR, Mr. Borka Vukajlović, defektolog-direktor CSR, Dijana Đurić, psiholog i Radmila Dašaić, socijalni radnik.
   Seminar je organizovan u okviru projekta "Promocija i podrška inkluzivnom obrazovanju" koji se realizuje u sklopu projekta "Jačanje lokalne demoktatije/demokracije-LOD" kojeg finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).

 


 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite predstavilo
Strategiju unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2010.-2015.


CILj STRATEGIJE:
POBOLjŠANjE POLOŽAJA I IZJEDNAČAVANjE MOGUĆNOSTI
LICA SA INVALIDITETOM

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS je 29.09.2010. organizovalo promociju Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2010.-2015.
Strategiju, čiji je cilj poboljšanje položaja i izjednačavanje mogućnosti lica sa invaliditetom, Vlada RS je usvojila na 184. Sjednici 26.07.2010 godine.
U izradi Strategije su pored 24 zvanična člana koje je imenovala Vlada, su učestvovali kao konsultanti lica sa invaliditetom, predstavnici organizacija lica sa invaliditetom i stručnjaci iz različitih oblasti.
Strategija je bazirana na jednakim mogućnostima i punom učešću lica sa invaliditetom u društvenim tokovima i pozitivnim iskustvima u posljednjih deset godina u Republici Srpskoj. U dokumentu je obrađeno dvadeset tri oblasti u skladu sa standardnim pravilima UN-a o izjednačavanju mogućnosti za lica sa invaliditetom, koje su podjeljene u 9 oblasti i to:
1. Položaj lica sa invaliditetom u zakonodavatvu i njihovo učešće u     javnom i političkom životu;
2. Ekkonomska samostalnost lica sa invaliditetom i ekonomske     beneficije;
3. Socijalna sigurnost lica sa invaliditetom i socijalna politika;
4. Zdravstvena zaštita, rehabilitacija i procjena invaliditeta;
5. Zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija;
6. Vaspitanje i orazovanje;
7. Kultura – lični integritet, informisanje, komunikacije, podizanje     svijesti, religija,
8. Porodični život, sport i rekreacija, pristupačnost; i
9. Organizacije lica sa invaliditetom. Svaka oblast pored presjeka     stanja sadrži određene ciljeve i aktivnosti koje je potrebno     realizovati kako bi se ti ciljevi ostvarili.
Nacionalna koordinatorica za unapređenje položaja osoba s invaliditetom u RS-u Olivera Mastikosa istakla je da će ovaj dokument Vladi RS-a pokazati šta je to neophodno osobama s invaliditetom u skladu s njihovim potrebama i međunarodnim dokumentima.

Vanja Čolić


 

Vlada Republike Srpske je na svojoj 184. Sjednici usvojila Strategiju za unapredjenje drustvenog polozaja lica sa invaliditetom od 2010. do 2015.
Ovo je jos jedan korak u cilju obezbjedjivanja kvalitetnijeg zivota za osobe sa invaliditetom u RS.

 


 

Potpisivanje UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom              30.7.2009.god. 13:32


Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović potpisao je jučer u Njujorku UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol, dokument koji još mora biti ratifikovan u nadležnim institucijama BiH.

Ministar Halilović je na ceremoniji organizovanoj u sjedištu UN rekao kako pristupanje UN konvenciji omogućava BiH uspostavljanje međunarodnih standarda u vezi sa pravima i slobodama osoba sa invaliditetom, osigurava harmonizovane osnove za razvijanje zakona i politike na nivou države i stvara efektivnije mehanizme za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom.
Nakon što bude retifikovana ova konvencija, Bosna i Hercegovina je obavezna sačiniri program njene provedbe i izraditi i provesti akcione planove za poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom.
Zemlje koje su pristupile UN konvenciji dužne su promijeniti zakone i zabraniti diskiminirajuće običaje i prakse, što između ostalog uključuje zaštitu prava djece sa invaliditetom, jednak pristup obrazovanju, pravo na zdravstvenu njegu i rehabilitaciju, ukidanje diskriminacije na tržištu rada, prava na adekvatan životni standard i socijalnu zaštitu, pravo na jednako učešće u javnom životu, pravo na učešće u sportskim i kulturnim aktivnostima.
Prema sadašnjem stanju zakonodavstva, BiH je obavezna izmijeniti i dopuniti zakone koji se odnose na zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, učešće u javnom i kulturnom životu i dostupnost svih javnih usluga i javnog saobraćaja osobama sa invaliditetom.

Kabinet ministra

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka