Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Linkovi

 

 

Narodna skupština Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

Grad Banja Luka

Centar za socijalni rad Banja Luka

Zavod za fizikalnu rehabilitaciju dr M.Zotovic

Centar za samostalni život invalida Srbija

"GRISS"d.o.o. Banja Luka

SOOSI "Biser" Banja Luka

Udruženje građana Zajedno "Dnevni centar"

Organizacija apmputiraca "UDAS" Banja Luka

POI BiH

Handicap International

Informativni centar "Lotos" Tuzla

Jovan Kuzmic Danin - Zbirke pjesama

Ortopedska pomagala

Servisi podrške

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida-Prijedor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka