2

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Arhiva

 

Arhiva projekta Ljudska prava i samostalan život u BiH

U 2010. godini su nastavljene aktivnosti na projektu Ljudska prava i samostalan život u Bosni i Hercegovini (BiH).
U okviru projekta smo održali do sada dvije radionice za žene sa invaliditetom na temu UN Konvencije i njene primjene i rada mreža organozacija. Trener na radionicama je Tanja Milinković iz Organizacije žena sa invaliditetom „Impuls“. Do kraja godine planiramo organizovati još jednu radionicu i izložbu radova žena sa invaliditetom.
Drugi dio projekta se odnosi na rad sa mladima sa invaliditetom i održali smo dvije radionice:
• na temu Organizovanje kampanje i
• na temu učešća mladih u promjenama za osobe sa invaliditetom na kojoj su nam bili gosti iz Treshold organizacije iz Finske i Lotos Tuzla.
Mladi imaju potrebu da još se edukuju kako organizovati kampanje a prvu aktivnost planiraju održati povodom učešća mladih u sportu.
U okviru jačanja kapaciteta organizacija imali smo dvije radionice na kojima su nam gosti bili iz udruženja za pomoć licima sa problemima u mentalnom zdravlju Zajedno, Organizacija omladine sa invaliditetom Infopart i Savez organizacija osoba sa invaliditetom BISER.
Održali smo dva Foruma organizacija osoba sa invaliditetom u BiH u tesliću i Sarajevu.
U promociji samostalnog života prema vlastima organizovali smo predstavljanje Strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2010–2015 Ministarstvima, Institucijama i organizacijama osoba sa invaliditetom.

Tri glavna područja aktivnosti tokom prve godine realizacije projekta:

1. Ljudska prava i promocija Konvencije UN-a
a) Izdavanje ove Konvencije na lokalnom jeziku s komentarima različitih     članaka Konvencije,
2. Podrška razvoju dva nezavisna Centra za samostalan život u     Tuzli i Banjoj Luci
a) Seminar: Kako rade centri i mogućnosti za razvoj u Bosni i     Hercegovini.
3. Program izgradnje kapaciteta
    - Početne procjene će biti realizovane tokom 3 mjeseca počevši od         maja;
    - Upitnik napravljen i distribuiran OSI;
_________________

U Sarajevu, u hotelu Holiwood, 29.10.i 30.10.2009. održan je

SEMINAR
„UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom - izazovi i mogućnosti primjene u Bosni i Hercegovini“


Seminar je bio prilika da predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i druge osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini dobiju informacije o generalnom značenju UN. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, značenju potpisivanja Konvencije od strane Bosne i Hercegovine za osobe sa invaliditetom i daljnjim koracima ka ratifikaciji Konvencije i mogućnosti primjene Konvencije kao instrumenta u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom.
_________________

U Banjoj Luci, u Zgradi Vlade RS, 10.12.2009. godine sa početkom u 12,30 časova,održan je

OKRUGLI STO

Povodom obilježavanja dana ljudskih prava 10.12. i Meðunarodnog dana osoba sa invaliditetom, a u okviru projekta "Ljudska prava i samostalan život u BiH", koji implementiraju HO "Partner" u Banjaluci, IC "Lotos" iz Tuzle i Centar za samostalan život "Treshold" iz Finske, promoviše se UN Konvencija i samostalan život osoba sa invaliditetom kao vrijednosti bazirane na ljudskim pravima.


Više...

Projekat „ Ljudska prava i samostalan život u BiH“  

PREDMET: Istraživanje „Društvene determinante kvaliteta života žena sa invaliditetom“

U sklopu projekta „Ljudska prava i samostalan život u BiH“, koga finansira Ministarstvo vanjskih poslova Finske, a zajednički implementiraju Humanitarna Organizacija „Partner“ iz Banja Luke, Informacioni Centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Tuzle i Organizacija „Treshold“ iz Helsinkija, sprovodi se istraživanje „Društvene determinante kvaliteta života žena sa invaliditetom“.

Cilj istraživanja je utvrditi koje društvene determinante i na koj način utiču na kvalitet života žena sa invaliditetom, te utvrditi uticaj korištewa servisa personalne asistencije na kvalitet života žena sa invaliditetom u Republici Srpskoj.

Ukoliko ste, kao žena sa invaliditetom, zainteresovani za učešće u istraživanju, molimo Vas da upitnik preuzmete ovde i, po ispunjavanju, pošaljete na mail adresu: bojan@ho-partner.rs.sr. Svi upitnici će biti anonimni.

Unapred hvala.

Humanitarna organizacija “Partner”

 

 

 

 

_________________

Konkurs za prijem filmova za Treći filmski festival osoba sa invaliditetom

Sve informacije vidite    Ovdje

_________________

 

Patrol taxi nudi uslugu prevoza vozilom prilagođenim za korisnike kolica. Svi koji trebaju prevoz a korisnici su kolica, putem telefona 1533 mogu naručiti taxi i potrebno je samo da naglasite da želite vozilo prilagođeno za korisnike kolica.

PRVI TAXI U BANJALUCI
KOJI JE PRILAGODJEN I KORISNICIMA KOLICA.

SVE POHVALE ZA PATROL TAXI

_________________

 

 

 

_________________

.

Humanitarna organizacija "Partner" je 16.10.2012. u Domu omladine u Banja Luci, organizovala  "Drugi filmski festival o osobama sa invaliditetom“ .

Na festivalu su prikazani filmovi:

„Access denied“ autora Ognjena Ranisavića i Bojana Đokića, a koji je nastao u okviru Kratkofil Punch-a,
"Pristupačna škola", reditelja Jurki Heinonena iz Finske,
„Šal za brata“ autora Vitomira Mitrića iz Istočnog Sarajeva,
„Magična noć“ u produkciji Katharsis Films Oy-Finska,
„Život je lijep“ u režiji Siniše Stjepanovića iz Banjaluke,
„Point“ produkcija Tiina Laine i Pirjo Ojala-Finska,
"Dozvoli mi da pokušam" reditelja Zorana Colića iz Srbije,
„Prepreka“ Tiina Laine/Kynnys ry i ValoAurinko ry-Finska,
"Možemo više" Silvije Pašalić iz Srbije,
„Puls“ produkcija Kuurojen Liito ru-Finska,
„Umjetnošću preko barijera“ u režiji Samira Hidanovića iz BiH,
"Ustani, skromnosti", u režiji Siniše Grabeža iz RS,
"Život sa vedrije strane" Silvije Pašajlić iz Srbije,
"Sjaj u tami" u proizvodnji Saveza slijepih RS,
„Skriveni ljudi“ u proizvodnji Mreže plus BiH i
„Valcer“ produkcija Fixidea productions iz Finske.

Prateća aktivnost Festivala je bila izložba fotografija na temu „Samostalan život osoba sa invaliditetom“, na kojoj su izložene fotografije Senada Tohmaza iz Sarajeva-Federacija BiH, Rodoljuba Stanišića-RS, Radice Jovanović iz Beograda-Srbija i fotografije grupe autora iz HO „Partner“.

Festival i izložba pored umjetničkih sadržaja su imali za cilj da prikažu svakodnevna iskustva osoba sa invaliditetom koristeći afirmativan pristup, a ne pristup sa sažaljenjem. Putem filmova i fotografija su prikazane svakodnevne potrebe osoba sa invaliditetom, odnos javnog mjenja prema njima, socijalni i ekonomski položaj u kome se nalaze kao marginalna grupa.

Festivalu su pored zvaničnih predstavnika institucija Republike Srpske i organiacija osoba sa invaliditetom iz RS i FBiH prisustvovali i učenici i profesori Ekonomske škole iz Banjaluke.

Organizaciju i održavanje Festivala i izložbe su pomogli Ministarstvo prosvjete i kulture RS i Administrativna služba Grada Banja Luka.

Foto zapis sa Drugog filmskog festivala možete pogledati Ovdje...

 

 

_________________

 

Humanitarna organizacija "Partner" je povodom obilježavanja desetogodišnjice svog rada 12.05.2011. u Domu omladine u Banja Luci, organizovala  
"Prvi eksperimentalni filmski festival o osobama sa invaliditetom".

Festival je otvorio gradonačelnik Banjaluke gospodin Dragoljub Davidović, a prisutnima su se obratili predstavnici vladinih institucija, nevladinog i privatnog sektora, medija i drugi koji su „Partneru" čestitali ovaj važan jubilej.

Na festivalu su prikazani filmovi "Pristupačna škola", reditelja Jurki Heinonena iz Finske, "Ustani, skromnosti", u režiji Siniše Grabeža iz RS, "Jedan drugačiji dan", reditelja Samira Hidanovića iz Federacije BiH, "Boje moje duše", reditelja Radoslava Pandurevića, "Sjaj u tami" u proizvodnji Saveza slijepih i slabovidih RS, "Skriveni ljudi" u proizvodnji banjolučkog Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, "Dozvoli mi da pokušam" reditelja Zorana Colića iz Srbije, "Možemo više" i "Život sa vedrije strane" Silvije Pašajlić iz Srbije i "Plešem u sebi", reditelja Damiena O'Donela iz Irske.

Na Festivalu su, osim umjetničkih sadržaja, prikazana svakodnevna iskustva osoba sa invaliditetom koristeći afirmativni pristup (a ne pristup sa sažaljenjem), te njihovi lični problemi, odnos javnog mnjenja, socijalni i ekonomski položaj u kome se nalaze kao marginalna grupa. Cilj Festivala je bio da se kroz razmjenu informacija podstakne na implementaciju primjera dobre prakse za uključivanje osoba sa invaliditetom u širu društvenu zajednicu.

Organizaciju Festivala su finansijski pomogli Kancelarija UNICEF-a u BiH i Administrativna služba grada Banjaluka, dok je medijski pokrovitelj bila Radio-televizija Republike Srpske.

Mnogobrojnim saradnicima koji su dali svoj pečat uspješnom radu HO „Partner“ u proteklih 10 godina, uručene su plakete i zahvalnice.

Gradonačelnik BL na otvaranju eksperimentalnog filmskog festivala i gosti iz Finske

_________________


              Misija naše organizacije je socijalizacija marginalnih grupa radeći zajedno u timu (korisnici i stručna lica). Rad na individualnom pristupu, procjeni sposobnosti i pomoći pojedincu da maksimalno iskoristi svoje sposobnosti bilo da se radi o korisniku ili davaocu pomoći.

Jedna od aktivnosti naše organizacije: Projekat uklanjanje arhitektonskih barijera

     U cilju ispunjenja svoje misije "Partner":

 • razvija Informativni centar za osobe sa invaliditetom,
 • razvija servis za pomoć osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama,
 • pruža pomoć i podrsku u oblasti zdravstvene i psihosocijalne zaštite ljudima u stanju potrebe i njihovim porodicama,
 • razvija i primjenjuje programe u obrazovnim institucijama ,
  organizovanjem predavanja, diskusija za okruglim stolom, studijskih putovanja u cilju promovisanja
 • informisanja javnosti o problemima i statusu ljudi u stanju potreba kao i njihovih porodica,
 • organizuje obuku stručnjaka, organizacija i grupa,
 • izdaje publikacije i stručnu literature,
 • pruža podršku i sarađuje sa lokalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama,
 • sarađuje sa Univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim relevantnim organizacijama slične vrste u zemlji i inostranstvu,
 • okuplja naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istrazivačkim projektima iz domena rada sa djecom i licima u stanju potrebe,
 • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblastima u kojima Organizacija djeluje,
 • pronalazi donatora radi obezbjedjenja humanitarne pomoći ljudima u stanju potrebe i njihovim porodicama.
  _________________

  POLITIKA RAZVOJA HO „Partner“
  2007-2012. godina

  Skupština Humanitarne organizacije „Partner“ u skladu sa Statutom organizacije usvojenim na sjednici 15.05.2007. donosi smjernice za politiku razvoja HO „Partner“ na osnovu koje će se raditi Strateški planovi u ovom periodu.
  Politiku predlažemo na osnovu iskustava i potreba koje HO „Partner“ u svom svakodnevnom radu saznaje od svojih članova i korisnika usluga organizacije.
  Programi rada se trebaju kretati u oblasti, zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja.

  Pravci razvoja na programima za osobe sa invaliditetom:

  1. Promocija Konvencije o pravima osoba sa invalditetom,
  2. Promocija Politike za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini     i     njena implementacija,
  3. Učešće u izradi i implementaciji Strategije za unapređenje     društvenog položaja lica sa invaliditetom u RS 2010-2015. godina,
  4. Učešće u izradi i implementaciji Strategije socijalne uključenosti     BiH     2008-2013. godina,
  5. Promocija jednakih mogućnosti za osobe sa invalditetom kroz     razvoj     organizovanih usluga za osobe sa invaliditetom i     uvezivanje sa     mrežom servisa u Evropi,
  6.  Razvoj svih oblika zapošljavanja (radni centri, zaštitne radionice i     preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom) i udruživanje     u     više oblike organizovanja (konzorciji),
  7. Promocija socijalnog uključivanja svih kategorija osoba sa     invaliditetom a naročito djece omladine i žena,
  8. Programe samostalnog života za osobe sa invaliditetom,
  9. Razvoj saradnje sa međunarodnim organizacijama i dr.

  Humanitarna organizacija „Partner“ će donijeti akt kojim će definisati status volontera, kodeks ponašanja, nivoe profesionalnih odnosa i kulture unutar organizacije što će doprinijeti unapređenju njenog unutrašnjeg ustrojstva i budućeg djelovanja. Osoblje Partnera će stvarati klimu poželjnu za volonterizam, podsticati uključivanje i motivaciju naročito mladih osoba sa invaliditetom, stručnjaka i dr. kako bismo razvili aktivnosti i servise naše organizacije.
  Programi će uključivati i druge marginalizovane grupe i zadovoljavati:
  • Razvoj partnerskih odnosa u lokalnoj zajednici, regiji, entitetu i Bosne i    Hercegovine kao i saradnja sa sličnim organizacijama u inostranstvu,
  • Razvoj kapaciteta organizacije i partnerskih organizacija,
  • Razvoj programa ekonomskog jačanja za marginalizovane grupe i    sticanje novih znanja kroz edukacije,
  U narednih pet godina organizacija treba kroz proizvodne i uslužne djelatnosti obezbjediti samoodrživost. To uključuje razvoj djelatnosti preduzeća GRISS, prije svega razvoj strategije nastupa na tržištu, ali i realizaciju novih ideja kao što je pokretanje knjivodstvenog servisa u kojem će biti angažovane žene sa invaliditetom i dr.

Broj poseta:  web site hit counter

 

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka