Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Brošure

 

Humanitarna organizacija "Partner" je izdala i brošuru "Samostalan život osoba sa invaliditetom" koju su priredili mr Olivera Mastikosa i Drago Vučenović. U brošuri možete pronaći sve što omogućava samostalnost i ravnopravnost osoba sa invaliditetom.

Samostalan život osoba sa invaliditetom

________________

Prema Konvenciji UN o pravima lica sa invaliditetom da bi licima sa invaliditetom omogućile da samostalno žive i u potpunosti učestvuju u svim aspektima života, države potpisnice preduzeće odgovarajuće mjere da licima sa invaliditetom, na osnovu jednakosti sa drugima, osiguraju pristup izgrađenom okruženju, prevozu, informacijama, komunikacijama i drugim informacijama i komunikacijama kako u urbanim tako i u ruralnim sredinama.
Grad Banja Luka je prepoznao lica sa invaliditetom kao ravnopravne članove svoje zajednice i u velikoj mjeri je javne institucije učinio pristupačnim, naročito za korisnike invalidskih kolica.
Brošurom "Banja Luka- otvoreni grad licima sa invaliditetom" želimo da Grad Banja Luku predstavimo kao pozitivan primjer pristupačnog grada.
Brošura je nastala u okviru projekta "Ljudska prava i samostalano življenje u BiH" kojeg realizuju HO "Partner", IC Lotos iz Tuzle i Organizacija "Treshold" iz Helsinkija, a finansiran je od strane Ministarstva inostranih poslova Finske.


Brošuru "Banja Luka-otvoreni grad licima sa invaliditetom" možete pogledati ili preuzeti:   Ovdje

________________

Humanitarna organizacija "PARTNER" je povodom 10 godina uspješnog rada i postojanja izdala BROŠURU u kojoj su prikazane i obuvaćene desetogodišnje aktivnosti i rad organizacije na polju rejšavanja pitanja osoba sa invaliditetom.


Brošuru HO Partner možete pogledati ili preuzeti: Ovdje

 

 

 

 

 

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka