Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Vršnjačka podrška

 

I. Vršnjačka podrška

Pokret za samopomoć se širio ne samo na alkoholičare već i na druge ugrožene grupe. Samopomoć i pomoć ‘’su-druga’’ su prepoznati kao ključni u filozofiji samostalnog života. U skladu sa ovim principom, verovalo se da osobe sa sličnim invaliditetom mogu bolje pomoći jedni drugima nego pojedinci koji ne djele iskustvo života sa sličnim invaliditetom.

Pristup samostalnom životu, u tradicionalnim grupama samopomoći, je zasnovan na podršci osobe u sličnim uslovima, a model se pronalazi u lokalnim Centrima za samostalni život, koje vode i kontrolišu osobe sa invaliditetom. Primer podrške osobe koja je u sličnim životnim uslovima može da bude jači od podrške koju bi pružali neinvalidni profesionalci. U skladu sa pokretom, sa podrškom osoba koje su u sličnoj životnoj situaciji – uključujući i osobe sa teškoćama u intelektualnom razvoju – može se naučiti preuzimanje inicijative i kontrola nad sopstvenim životom. Na primer, ovakva podrška se koristi u obuci za vještine samostalnog života, gde ljudi koji žive u sopstvenim porodicama ili institucijama uče kako da vode svakodnevni život, pripremajući se da ga vode samostalno. U zavisnosti od javnih servisa u zajednici, Centri za samostalni život mogu da asistiraju pri kućnim potrepštinama i adaptacijama, personalnoj asistenciji ili pravnoj pomoći.

 

II. Primjena vršnjačke podrške u praksi za osobe sa invaliditetom

II.1 Pokretanje grupe za osobe sa invaliditetom koje žive u svojim domovima

U Humanitarnoj Organizaciji „Partner” u Banjaluci smo od osnivanja radili na stvaranju preduslova za samostalan život. Jedan segment kojem je ova organizacija prvenstveno posvećena je personalna asistencija koja je važan preduslov za samostalan život, a drugi neposredno povezan je vršnjačka podrška ili grupa za samopomoć. Mi smo se opredjelili za termin vršnjačke podrške kao termin koji označava više aktivnu ulogu nego grupa za samopomoć. Cilj organizacije je da pruži podršku osobama sa invaliditetom koje su značajno socijalno ograničene i samim time socijalno isključene. To su na primjer potpuno slijepa lica, korisnici kolica sa oduzetim donjim ili i donjim i gornjim ekstremitetima. Grupu smo na počeku organizovali kao kreativnu radionicu jer korisnici nisu uviđali potrebu da razmjene informacije sa drugim osobama koje imaju slične probleme. Tradicionalni stavovi okoline o osobama sa invaliditetom su uticali i na njih de se osjećaju manje vrijednim i ne vide uopšte mogućnost svoj jednakog tretmana kao drugi građani. Zato smo ciljano osmislili aktivnost koja će biti povod za dolazak u organizaciju kako bi se priključili grupi. Naš motiv za pokretanje grupe je činjenica da uobičajena socijalna mreža koju građani imaju ne može dati adekvatne odgovore kako živjeti kao osoba u kolicima ili potpuno slijepa i kako obavljati određene funkcije drugačije, ali sa istom svrhom. Bilo je potrebno vrijeme i strpljenje za pokretanje grupe.

II.2 Pokretanje grupe za osobe sa invaliditetom koje se nala ze na liječenju u          Zavodu za fizikalnu medcinu dr. Miroslav Zotović

U saradnji sa Zavodom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“ pokrenuli smo vršnjačku podršku licima koja su na liječenju u ovoj ustanovi. Program teče od 2011. godine. Započeli smo sa predstavljanjem programa svim načelnicima odjeljenja, glavnim sestrama i radnim terapeutima kako bi svima bio jasan uvid u ciljeve programa i zadatke. Nakon toga se formirala prva grupa sa kojom smo radili svakih petnaest dana. Nakon tri mjeseca smo započeli sa vršnjačkom podrškom jednom mjesečno. Grupe vode dvije osoba sa invaliditetom muškarac i žena koji su obučeni za pružanje podrške i psiholog iz ustanove. Rezultati su pokazali da je više od sedamdeset osoba godišnje prošlo kroz grupu i dobilo različite informacije tj. upute. Putem grupe su uključeni u socijane aktivnosti za vrijeme svog boravka u ustanovi, pravnu pomoć, prikupljanje sredstava za njihove potrebe: nabavka opreme za slikanje, nabavka invalidskih kolica, štampanje knjige pjesama i slično.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka