Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________/ Informativni centar

 

 

RAZVOJ INFO CENTRA unutar kojeg smo implementirali projekat UČIMO JEDNI OD DRUGIH obuke za rad sa medijima i Omladinski volonterizam u zajednici kroz koji smo razvili dio za internet usluge i edukaciju za rad na računaru, engleski jezik kao i časopis Partner novosti.

Informativni centar pruža usluge kopiranja, interneta, izrade vizit karata, web stranice, slanja faksa kao i registracije udruženja i izrade zahtjeva.

.


Info centar organizuje poetske večeri i druge umjetničke aktivnosti (izložba slika, promocija knjiga) za promociju umjetnika sa invaliditetom.Veoma važan rezultat rada Informativnog centra je okupljanje omladine studenata koji su kao pilot projekat dobili za 2002/2003 stipendiju za izjednačavanje studenata sa invaliditetom sa ostalim studentima. Ova stipendija treba pomoći u povećanim troškovima studija jer ovi studenti moraju koristiti diktafone, kasete, prevoz na fakultet i usluge asistenta za pomoć pri kretanju.

.


Aktivnosti info centra :

Fotokopiranje, kucanje i štampanje svih vrsta tekstova, izrada vizit karata, tehnika priprema za štampu, pristup internetu, slanje faksa...i još mnogo toga.

Partner novostiTim Info centra: Portparol:

Vanja Čolić

 

Bojan Ðokić i Željko Vidović


Lista distribucije PARTNER NOVOSTI


IZDANJA HUMANITARNE ORGANIZACIJE "PARTNER"

NAZIV IZDANJA
AUTOR
GODINA IZDANJA
Aktivnosti invalida u postizanju samostalnosti Vučenović Drago; pravnik
mr. Olivera Mastikosa
2001.
Zajedno sve možemo HO PARTNER
2002.
Integracija invalida u društvo Vučenović Drago; pravnik
mr. Olivera Mastikosa
2002.
Volonterizam i osobe sa inveliditetom HO PARTNER
2003.
Aktivnosti invalida na ostvarivanju punog učešća i ravnopravnosti u društvu Vučenović Drago; pravnik
mr. Olivera Mastikosa
2004.
Za zdravlje žene Grupa autora HO Partner
2004.
Relacija odnosa doktor-osoba sa invaliditetom Grupa autora HO Partner
2005.
Zbirka radova Kontinum usluga za djecu sa posebnim potrebama u zajednici Grupa autora Gaudeamus, Bratislava; HO Partner BL
2005.
Početni kurs Word i Exel Gordana Šehovac; profesor
2005.
Pravo osoba sa invaliditetom na studiranje InfoPart
2006.
Iskustva iz stranih zemalja u puržanju socijalnih i drugih usluga u zajednici mr. Olivera Mastikosa i Tatjana Gajić
2007.
Studija potreba za razvojem socijalnog preduzetništva,koje će pružati usluge za radnu okupaciju i zapošljavanje OSI i gradu Banjaluci

Mr Olivera Mastikosa i

Mr Anita Šimundža
2008.
Priručnik za personalnu asistenciju Grupa autora HO Partner
2008.
Vrteška odrastanja Jovana Mirnić
2011.
.

 

 

 

Copyright©"Humanitarna organizacija "Partner"Banja Luka